Funkcja w KIGEiT: Prezes Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji
Zamierzenia w KIGEiT:

Kontynuowanie dalszego rozwoju Izby. Umacnianie pozycji KIGEiT w kontaktach z administracją rządową i parlamentem. Stworzenie szerszego zakresu usług dla członków KIGEiT przy szerokim wykorzystaniu funduszy UE. Współpraca z DIGITALEUROPE, w szczególności w zakresie Trade Policy Group. Rozbudowa Komitetów, Sekcji i Kolegium Ekspertów Izby.

Stanowisko zawodowe:

Prezes Zarządu KIGEiT

Nazwa firmy:

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji

Adres:

ul. Stępińska 22/30; 00-739 Warszawa

Doświadczenie zawodowe:
2005 – obecnie

Członek Rady Konsultacyjnej przy Prezesie PARP

2001 – obecnie

Członek Rady Konsultacyjnej Służby Celnej przy Min. Finansów

1997-2001

Członek rządowego zespołu negocjacyjnego ds. porozumienia ITA

1996-2004

Członek Kolegium Redakcyjnego i Redaktor działu w czasopiśmie „Elektronika”

1996-1998

Przewodniczący zespołu roboczego ds. analizy sektora elektronicznego oraz wiceprzewodniczący zespołu sterującego ds. analizy sektora elektronicznego przy Ministrze Gospodarki

1993- obecnie

Członek Zarządu KIGEiT. Od 1995 roku Prezes Zarządu KIGEiT

1993-1994

Doradca prezesa TP S.A.

1992-1994

Doradca Ministra Przemysłu i Handlu ds. polityki celnej dla przemysłu elektronicznego

1976-1992

Fabryka Obwodów Drukowanych TORAL w Toruniu – w latach 1991–1992 pełnił funkcję prezesa zarządu. W latach 1987 – 1990 pełnił funkcję Przewodniczącego Samorządu Pracowniczego w FOD „Toral”.

Wykształcenie:

Wyższe techniczne. Akademia Techniczno-Rolnicza 1987. Specjalizacja — aparatura elektroniczna systemy cyfrowe,
Toruńska Szkoła Biznesu (1992) — marketing i zarządzanie przedsiębiorstwem

Języki obce:

angielski, rosyjski

Osiągnięcia:

Współautor polityki celnej dla przemysłu elektronicznego oraz strategii Polski dotyczącej Porozumienia ITA (z punktu widzenia interesów przemysłu elektronicznego w Polsce). Członek wielu zespołów roboczych dotyczących klasyfikacji towarów elektronicznych (głównie w MF i DG TAXUD). Współautor „Strategii dla przemysłu elektronicznego do 2010 roku” – przyjętej przez Radę Ministrów 7 stycznia 2003 roku, Członek Rady Naukowej ds. Strategicznego Programu Rządowego – „Rozwój Niebieskiej Optoelektroniki”, Członek Rady Naukowej Konsorcjum „TIFORA”. Członek Rady Programowej klastra „IUSER”, Członek Rady Programowej Warsztatów Rynku Energetycznego.

Członek Komitetu Sterującego Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw”.

Współautor i szef wielu zespołów roboczych przygotowujących dokumentacje przetargowe dla alternatywnych operatorów telekomunikacyjnych (razem ponad 35 dokumentacji).

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2010). Otrzymał odznakę „Zasłużony dla Łączności”, Złotą Honorową Odznakę KIG, zasłużony dla Kultury Polskiej oraz Medal prof. Janusza Groszkowskiego. Wyróżniony tytułem „Znakomity Przywódca” w ramach Polskiej Nagrody Jakości.

Działalność pozazawodowa:

Wspieranie inicjatyw z zakresu opracowań historycznych dotyczących najnowszej historii Polski. Współpraca z UMK w Toruniu.
Wspieranie rekonstrukcji cyfrowej filmów.

Członkostwo w organizacjach branżowych:
Działalność społeczna:

Członek Prezydium KIG od 1997 roku

Zainteresowania:

literatura piękna, historia i informatyka