Raporty

Szanse i wyzwania polskiego Przemysłu 4.0 - Raport Agencji Rozwoju Przemysłu

Na stronach Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP) został opublikowany raport z zakresu Integracji rynku robotyki i automatyki przemysłowej z rynkiem teleinformatyki pod tytułem: Szanse i wyzwania polskiego Przemysłu 4.0. Rosnące wymagania klientów i….

Jak wykorzystać rewolucję technologiczną IoT i AI w rozwoju Polski - Raport Instytutu Sobieskiego

Na stronach Instytutu Sobieskiego został opublikowany raport z zakresu Integracji rynku robotyki i automatyki przemysłowej z rynkiem teleinformatyki pod tytułem: „Jak wykorzystać rewolucję technologiczną internetu rzeczy i sztucznej inteligencji w rozwoju Polski„. Żyjemy w….

DAE

KIGEiT o znaczeniu dokumentu „A Digital Agenda for Europe” 19 maja 2010 roku instytucje UE (Parlament Europejski, Rada Europy , Europejski Komitet Społeczno-Ekonomiczny oraz Komitet Regionów) opublikowały….

Standby Regulation Guidelines

KIGEiT poleca przewodnik do rozporządzenia dla urządzeń w stanie gotowości (Standby Regulation Guidelines) KIGEiT informuje, że ukazał się właśnie długo oczekiwany przewodnik do obowiązującego Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1275/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r w odniesieniu do …..

Raporty Komisji Europejskiej dotyczące nowelizacji Dyrektywy WEEE

KIGEiT informuje, że są już dostępne i opublikowane przez KE dwa raporty, które będą stanowić podstawę do prac nad rewizją dyrektywy WEEE: …..

Publikacje

"Energetyka Społeczeństwo Polityka"

KIGEiT poleca półrocznik interdyscyplinarny „Energetyka Społeczeństwo Polityka” wydawany przez Collegium Civitas.

Zarys historii elektroniki w Polsce

Podstawowym celem publikacji pt. „Zarys historii elektroniki w Polsce” zainicjowanej przez osoby, które tworzyły podwaliny nowoczesnego przemysłu elektronicznego w naszym kraju, ma być przypomnienie i utrwalenie w pamięci społecznej dorobku i osiągnięć zakładów produkcyjnych polskiego przemysłu elektronicznego oraz jego bazy naukowo-badawczej i rozwojowej