Raporty

DAE

KIGEiT o znaczeniu dokumentu „A Digital Agenda for Europe” 19 maja 2010 roku instytucje UE (Parlament Europejski, Rada Europy , Europejski Komitet Społeczno-Ekonomiczny oraz Komitet Regionów) opublikowały

Standby Regulation Guidelines

KIGEiT poleca przewodnik do rozporządzenia dla urządzeń w stanie gotowości (Standby Regulation Guidelines) KIGEiT informuje, że ukazał się właśnie długo oczekiwany przewodnik do obowiązującego Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1275/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r w odniesieniu do wymogów

KIGEiT poleca Przewodnik po dyrektywie RoHS

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z Przewodnikiem po dyrektywie RoHS opracowanym przez Instytut Tele- i Radiotechniczny. Celem przewodnika jest przedstawienie przepisów wspólnotowych i krajowych dotyczących dyrektywy RoHS. W przewodniku znajdują się również wyjaśnienia

KIGEiT poleca raport o rynku monitorów LCD opracowany przez DisplaySerch

Zachęcamy do zapoznania się z ciekawym raportem przygotowanym przez DisplaySearch. Publikowane dane są tylko omówione, ale zawierają ciekawe spostrzeżenia. Pełny raport jest płatny i można w nim znaleźć wiele ciekawych kwartalnych statystyk. Dotyczących m.in. dostaw małych/średnich

Raporty Komisji Europejskiej dotyczące nowelizacji Dyrektywy WEEE

Raporty Komisji Europejskiej dotyczące nowelizacji Dyrektywy WEEE KIGEiT informuje, że są już dostępne i opublikowane przez KE dwa raporty, które będą stanowić podstawę do prac nad rewizją dyrektywy WEEE: UNU-EHS WEEE study report (4 535 kB) + Aneksy ( 2 874 kB) ÖKOPOL WEEE

Publikacje

Zarys historii elektroniki w Polsce

Podstawowym celem publikacji pt. „Zarys historii elektroniki w Polsce” zainicjowanej przez osoby, które tworzyły podwaliny nowoczesnego przemysłu elektronicznego w naszym kraju, ma być przypomnienie i utrwalenie w pamięci społecznej dorobku i osiągnięć zakładów produkcyjnych polskiego przemysłu elektronicznego oraz jego bazy naukowo-badawczej i rozwojowej