Projekt – e-SKILLS 2015/16 podsumowanie

W edycji eSkills for Jobs 2015-2016 odbyło się ponad 20 różnorodnych wydarzeń m.in. w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Kozienicach i Pile, w których wzięło udział ponad 2 tys. uczniów i nauczycieli z całej Polski. W ramach projektu można było uczestniczyć w Dniach Otwartych w firmach, które inwestują w umiejętności cyfrowe pracowników, wykładach z udziałem ekspertów IT lub spotkaniach na godzinach wychowawczych z ambasadorami eSkills for Jobs, którzy bardzo dobrze odnajdują się w branży teleinformatycznej. Program ambasadorski miał inspirować młodych ludzi do zdobywania umiejętności cyfrowych pod kątem późniejszej pracy zawodowej. Odbył się także internetowy quiz wiedzy technicznej „eSkills Cup”.
Pod auspicjami KIGEiT postał raport „eSkills for Jobs Index” <tutaj>, opracowany przez instytut badawczy Kantar Millward Brown, dotyczący kompetencji cyfrowych poszukiwanych na rynku pracy. Przedstawiciele kadry zarządzajacej i menadżerów HR z 300 firm odpowiadali na pytania dotyczące szans, wyzwań i przewidywań dla e-umiejętności, które będą niezbędne do zastosowania w życiu zawodowym.
Partnerami Skills for Jobs 2015-2016 byli: IBM Polska, Microsoft, Motorola Solutions Systems Polska, STB24 oraz WWSI.
Program spotkał się z zainteresowaniem mediów. W prasie, radiu i internecie pojawiło się ponad 70 publikacji na jego temat.
Ze względu na stałą potrzebę wspierania kompetencji cyfrowych, wymaganych na rynku pracy, KIGEiT planuje dalszą działalność w tym zakresie na poziomie krajowym.