Projekt – e-SKILLS 2015/16

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji realizuje projekt „E-Skills – Awareness Raising Campaign” w ramach umowy zawartej z DIGITALEUROPE AISBL w dniu 26 lutego 2015 roku, jako podwykonawcy konsorcjum DIGITALEUROPE AISBL i European Schoolnet AISBL, które zawarło 29 grudnia 2014 roku z Agencją Wykonawczą ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw Komisji Europejskiej umowę nr EASME/COSME/2014/009 na zorganizowanie w 2015 i 2016 roku w Europie kampanii promocyjnej pod nazwą „e-Skills for Jobs”.

Cel projektu:

Kampania e-Skills for Jobs 2015-16, w której zaangażowane jest ponad 650 różnych organizacji stanowi część strategii Unii Europejskiej mającej na celu podnoszenie świadomości obywateli o konieczności doskonalenia umiejętności cyfrowych niezbędnych do wykonywania prawie każdej pracy. Kampania jest odpowiedzią na ciągle niezaspokojone zapotrzebowanie na specjalistów z sektora ICT i to pomimo wysokiego poziomu bezrobocia w Europie. Jednocześnie przedsiębiorstwa borykają się z niedoborem pracowników o właściwych kwalifikacjach. W 2015 roku spodziewany jest niedobór wykształconych kadr na poziomie 0,9 mln osób co grozi zahamowaniem wzrostu i konkurencyjności UE. Problem jest również niedostateczna reprezentacja kobiet w sektorze ICT – poniżej 30 procent. Całej kampanii patronuje Wielka Koalicja na rzecz Cyfrowej Pracy KE. Działania w Polsce mają popularyzować wśród młodzieży wiedzę o pracy w sektorze IT, w tym komunikację poprzez ambasadorów projektu, oraz cykl dni otwartych we współpracy z Partnerami projektu.

Oczekiwania i efekty:

Wzrost zainteresowania tą tematyką w społeczeństwie a zwłaszcza wśród młodzieży podejmującej decyzję o wyborze drogi zawodowej oraz wśród przedsiębiorców, którzy powinni przyłączyć się do naszej kampanii. W dobie przedłużającego się kryzysu ekonomicznego e-umiejętności są kluczem do stworzenia w Europie konkurencyjnego i innowacyjnego środowiska.

e-Skills for Jobs 2015-16 – cel i działania, Polska

  • w Polsce celem kampanii jest promocja zawodów związanych z umiejętnościami informatycznymi wśród uczniów liceów i studentów wczesnych lat studiów,
  • motywem przewodnim będzie pokazanie jak wiele możliwości i różnych ścieżek kariery otwierają umiejętności cyfrowe,
  • planujemy, we współpracy z Partnerami projektu, m.in. zorganizowanie cyklu dni otwartych w firmach informatycznych i działach IT, opracowanie materiałów informacyjnych (w tym wideo) pokazujących różnorodność profesji,
  • chcemy uruchomić program ambasadorów – ludzi, którzy osiągnęli sukces dzięki umiejętnościom cyfrowym i mogą zainspirować i zmotywować młodzież do inwestycji w siebie w tym obszarze.

Nasi partnerzy:
MAC, MEN, MNiSW, IBM Polska, Interia.pl, Motorola Solutions Polska, stb24.pl, Sygnity, UPC Polska, Microsoft Polska, Grafton Recruitment, WSSI. Lista jest otwarta.

Zasięg projektu:

20 krajów członkowskich UE i Chorwacja.

Wykonawcy projektu:

  • konsorcjum DIGITALEUROPE AISBL i European Schoolnet AISBL na zamówienie Agencji Wykonawczej ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw KE,
  • izby gospodarcze w każdym z 20 uczestniczących krajów.

Pozostałe informacje o projekcie:

Czas trwania: luty 2015 – grudzień 2016.

Budżet: 1,987 mln euro (całkowity), 26 tys. euro (dla Polski) – refinansowany w całości przez KE.

Koordynator części polskiej: KIGEiT, kigeit@kigeit.org.pl, https://kigeit.org.pl

Podsumowanie projektu: >>>