KIGEiT została partnerem UCZELNI ŁAZARSKIEGO dla kierunku studiów Prawo w IT. Program studiów kładzie nacisk na kształcenie specjalistów w sektorze nowoczesnych technologii, w szczególności przedsiębiorców telekomunikacyjnych, software house, startupów oraz firm inwestujących w oprogramowanie.
Prawo w IT” to kierunek dla osób, które współpracują lub zamierzają rozpocząć współpracę z podmiotami szeroko rozumianego sektora IT (Information Technology). Obecnie w świecie biznesu nie jest możliwe sprawne funkcjonowanie i konkurowanie bez wykorzystania coraz bardziej złożonych rozwiązań teleinformatycznych. Konieczny jest dostęp nie tylko do odpowiedniego zasobu sprzętowego, lecz także do grona specjalistów z zakresu IT o wykształceniu technicznym i prawniczym. Znajomość odrębnych rozwiązań prawnych oraz aktów normatywnych przeznaczonych dla sektora IT (np. prowadzenie transakcji handlowych na odległość) jest bardzo ceniona na współczesnym rynku pracy. W szczególności sektor sprzedaży zdalnej usług i produktów oraz szeroko rozumiany internet rzeczy to dziedziny nowoczesnych gospodarek, które rozwijają się niezwykle dynamicznie.