Z Ministerstwa Finansów otrzymaliśmy dokument roboczy Komisji UE w zakresie uproszczeń Nomenklatury scalonej w zakresie towarów objętych Porozumieniem ITA, które miałyby być wprowadzone od stycznia 2025 roku. Zmiany dotyczą n/w pozycji:

  • Pozycja nowa CN 8521 10 00 (bez cła) – zlikwidowane podpozycje to 8521 10 20 i 8521 10 95.
  • Pozycja nowa CN 8527 21 30 (bez cła) – zlikwidowane podpozycje to 8527 21 20; 8527 21 52 i 8527 21 59.
  • Pozycja nowa CN 8528 71 00 (bez cła) – zlikwidowane podpozycje to 8528 71 11; 8528 71 15; 8528 71 19; 8528 71 91 i 8528 71 99.
  • Pozycja nowa CN 8529 90 93 z nową uproszczoną treścią (w miejsce 8529 90 92).
  • Pozycja nowa CN 8529 90 98 (w miejsce 8529 90 97) – zlikwidowane podpozycje to 8529 90 18; 8529 90 20; 8529 90 40; 8529 90  91; 8529 90 92 i 8528 90 97.

Powyższe zmiany zostały przez naszą Izbę zaopiniowane pozytywnie, ponieważ w wielu przypadkach dotyczyły tzw. pozycji martwych.