Izba zachęca do udziału w konsultacjach projektu dokumentu roboczego Komisji Europejskiej pt.: Energetyka odnawialna – wytyczne dotyczące wyznaczania obszarów akceleracji OZE (Renewable energy – guidance on designating renewables acceleration areas). Niniejsza inicjatywa zapewni państwom członkowskim wytyczne dotyczące wyznaczania obszarów przyspieszenia rozwoju odnawialnych źródeł energii. Europejski plan działania dotyczący energii wiatrowej stanowi, że Komisja wyda te wytyczne do kwietnia 2024 r.

Uwagi można zgłaszać bezpośrednio na stronach KE do 23 lutego 2024r.