Izba otrzymała z Ministerstwa Cyfryzacji zaproszenie do udziału w konsultacjach projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości. Przebieg procesu legislacyjnego można śledzić na stronie RCL.

Konieczność przygotowania projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości (Dz. U. z 2023 r. poz. 2518), wynika przede wszystkim z postanowień podjętych na Światowej Konferencji Radiokomunikacyjnej WRC-19. Dodatkowo projektowana zmiana ma związek z intensywnym procesem modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP.

Zmiana rozporządzenia ma na celu m.in.:

  1. implementację zmienionej wersji Regulaminu Radiokomunikacyjnego,
  2. dostosowania przeznaczeń częstotliwości w zakresie 470–862 MHz do wymagań i regulacji europejskich
  3. umożliwienie korzystania przez wojskowe systemy radioelektroniczne z zakresów częstotliwości 2025–2110 MHz, 2200–2300 MHz oraz 21,2-21,4 GHz

Zapraszamy do przesyłania uwag do dnia 5 lutego 2024 roku na adres poczty elektronicznej naszego Biura. Prace w KIGEiT będą prowadzone w ramach Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych (SOT).