W dniu 21 września 2023 roku weszło w życie europejskie rozporządzenie dotyczące półprzewodników (2023/1781) tzw. „European Chips Act„. Rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Wprowadza zestaw środków zapewniających UE bezpieczeństwo dostaw, odporność i wiodącą pozycję technologiczną w technologiach i zastosowaniach półprzewodników. Europejskie regulacje dotyczące półprzewodników opierają się na trzech głównych filarachFilar-1 ułatwia transfer wiedzy z laboratorium do fabryki, wypełniając lukę między badaniami i innowacjami a działalnością przemysłową, Filar-2 zachęca do inwestycji publicznych i prywatnych w zakłady produkcyjne dla producentów chipów i ich dostawców, Filar-3 ustanawia mechanizm koordynacji między państwami członkowskimi a Komisją w celu zacieśnienia współpracy, monitorowania dostaw półprzewodników, szacowania popytu, przewidywania niedoborów i w razie potrzeby, uruchamiania aktywacji z fazy kryzysowej. Pełny tekst Rozporządzenia znajdą Państwo w języku polskim <tutaj>, a w języku angielskim <tutaj>. Więcej informacji znajdą Państwo w komunikacie prasowym dostępnym <tutaj> oraz w pytaniach i odpowiedziach, które znajdą Państwo <tutaj>.