28 lipca 2023 r. Komisja Europejska (KE) zaproponowała rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa zabawek, zmieniające obecne przepisy mające na celu ochronę dzieci przed potencjalnymi zagrożeniami związanymi z zabawkami. Zabawki wprowadzane na rynek UE już teraz należą do najbezpieczniejszych na świecie. Proponowane przepisy jeszcze bardziej poprawią tę ochronę, w szczególności przed szkodliwymi chemikaliami. Mają one również na celu zmniejszenie dużej liczby niebezpiecznych zabawek, które są nadal sprzedawane w UE, zwłaszcza w internecie, oraz zwiększenie równych warunków działania zabawek wyprodukowanych w UE i zabawek importowanych. Jednocześnie będą nadal zapewniać swobodny przepływ zabawek na jednolitym rynku.  Zgodnie z zaproponowanymi przepisami, zabawki sprzedawane w UE będą musiały posiadać cyfrowy paszport produktu, zawierający informacje na temat zgodności z przepisami projektowanego rozporządzenia. Nowy system informatyczny będzie sprawdzał cyfrowe paszporty produktów na granicach zewnętrznych Unii.  Więcej informacji znajdą Państwo w komunikacie prasowym dostępnym <tutaj>.