KIGEiT poleca Państwa uwadze raport Wspólnego Centrum Badawczego (Joint Research Centre – JRC), będący kompleksową analizą sektora ICT. W 2016 r. Komisja ogłosiła, w kontekście planu prac dotyczącego ekoprojektu, wyodrębnienie obszaru prac, dotyczących produktów ICT w celu określenia najlepszego podejścia politycznego do poprawy ich efektywności energetycznej i szerszych aspektów gospodarki o obiegu zamkniętym. Raport jest wynikiem badania przeprowadzonego na zlecenie Dyrekcji Generalnej ds. Energii Komisji Europejskiej,  w oparciu o możliwości poprawy efektywności materiałowej i energetycznej oraz uwzględniając zachowania użytkowników i aspekty kosztów cyklu życia,  zawiera analizę wpływu cyklu życia urządzeń i systemów ICT na środowisko oraz zestaw zaleceń.

Raport można pobrać ze strony JRC <tutaj>