Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu o Unijną Nagrodę za Bezpieczeństwo Produktów organizowanego przez KE. Nagroda może przyczynić się do zwiększenia   rozpoznawalności i widoczności firm, które stawiają bezpieczeństwo konsumentów na pierwszym miejscu, wychodząc poza wyznaczone   przepisami UE niezbędne minimum.

Zgłoszenia do nagrody mogą przesyłać:
Firmy , które:
  • Są zarejestrowane w jednym z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (państwa członkowskie UE oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia);
  • Zgłoszą inicjatywę wykraczającą poza wymogi określone w prawodawstwie UE i normach pomocniczych, której celem jest zwiększenie bezpieczeństwa nastolatków (np. poprzez poprawę bezpieczeństwa produktów/kanałów zakupów powszechnie używanych przez nastolatków lub inicjatywy uświadamiające dotyczące bezpieczeństwa produktów) zagrożenia dla tej grupy wiekowej);
  • Działają zgodnie z uznanymi na całym świecie kryteriami społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).
Naukowcy , którzy:
  • Są obywatelami jednego z 30 krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (27 państw członkowskich UE oraz Islandii, Liechtensteinu i Norwegii) lub są afiliowani w instytucjach akademickich z siedzibą w Europejskim Obszarze Gospodarczym;
  • Przedłożą wyniki badań, które mają znaczący wpływ na poprawę bezpieczeństwa produktów konsumenckich i które zostały opublikowane lub zaprezentowane na konferencji naukowej w ciągu ostatnich 4 lat;
  • Są stowarzyszone z organizacją non-profit.
Zgłoszenia przyjmowane są do 8 września 2023 r. w każdym z języków urzędowych Europejskiego Obszaru Gospodarczego (z wyjątkiem maltańskiego i gaelickiego).