Nowe przepisy aktualizują dyrektywę maszynową 2006/42/WE i przekształcają ją w rozporządzenie UE ws. maszyn, które obejmuje harmonizację zasadniczych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, promuje swobodny przepływ maszyn, a pracownikom i obywatelom zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa. Rozporządzenie wprowadza także obowiązek przeprowadzania oceny zgodności przez osobę trzecią w odniesieniu do sześciu kategorii maszyn „wysokiego ryzyka”. Rada UE przyjęła nowe przepisy 22 maja 2023 r. Po ich podpisaniu przez przewodniczącego Parlamentu zostaną opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i wejdą w życie dwudziestego dnia po publikacji. W Polsce i pozostałych państwach UE, przepisy zaczną obowiązywać 42 miesiące (3 i pół roku) od ich wydania – prawdopodobnie w styczniu 2027 r. Więcej informacji znajdą Państwo w komunikacie prasowym dostępnym <tutaj>.