Przypominamy, Państwu, iż zgodnie z harmonogramem redukcji ceł na towary objęte Porozumieniem ITA dla branży elektronicznej zerowe stawki ceł obejmować będą towary z pozycji: 8521 908527 21 208527 21 528527 21 598527 29 008528 52 918528 52 998528 71 198528 71 998529 90 658529 90 92 i 8529 90 97. 

Pełny zestaw redukcji ceł został opublikowany w Dz.U. Unii Europejskiej w dniu 30.10.2022 roku. Pełny tekst Rozporządzenia znajdą Państwo w języku polskim <tutaj>, a w języku angielskim <tutaj>.