Ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw, implementująca Dyrektywę SUP (zwaną również Dyrektywą Plastikową) do krajowych przepisów, została opublikowana w Dzienniku Ustaw z 9 maja 2023 r., poz. 877.

Nowe przepisy przewidują przede wszystkim ograniczenia i obowiązki związane z wprowadzaniem do obrotu i stosowaniem produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych oraz z ich selektywną zbiórką.

Opublikowany tekst Ustawy znajdą Państwo <tutaj>.