22 marca 2023 r. Komisja Europejska opublikowała swój projekt dotyczący dyrektywy w sprawie prawa do naprawy (Right to Repair Directive).
Wymagania zawarte w projekcie Dyrektywy:
Wymagania dotyczące naprawy:
 • W ramach gwarancji prawnej zmienia się hierarchia środków prawnych określona w dyrektywie w sprawie sprzedaży towarów, tak aby naprawa była domyślnym środkiem naprawczym, w przypadku gdy naprawa jest tańsza lub ma taki sam koszt jak wymiana. Naprawa będzie bezpłatna.
 • Poza gwarancją prawną (np. po upływie dwuletniego okresu lub wad, które nie istniały w chwili zakupu), producenci towarów podlegających unijnym wymogom dotyczącym możliwości naprawy (określonym w załączniku II), będą zobowiązani do naprawy produktu przez 5-10 lat po zakupie (w zależności od rodzaju produktu), chyba że naprawa jest niemożliwa.
 • Producent może pobierać opłaty za te naprawy. Nie ma ograniczeń co do ceny naprawy.
 • Producent może zlecić naprawę podwykonawcy w celu wypełnienia swojego zobowiązania.
 • Po opracowaniu wymagań dotyczących możliwości naprawy dla nowych grup produktów, zakres obowiązku naprawy będzie się stopniowo rozszerzał.
Wymagania informacyjne
 • Producenci są zobowiązani do informowania konsumentów o obowiązku naprawy towarów oraz udzielania informacji o usługach naprawczych w sposób łatwo dostępny, jasny i zrozumiały.
 • Konsumenci mogą zażądać informacji na temat naprawy za pośrednictwem europejskiego formularza informacji o naprawie, aby ułatwić porównywanie ofert naprawy. Osoby zajmujące się naprawami powinny udzielać informacji, kiedy zamierzają wykonać usługę naprawy lub czy jest zobowiązana do naprawy. Osoba zajmująca się naprawami może przerzucić koszty poniesione w związku z udzieleniem tych informacji (np. w przypadku, gdy osoba zajmująca się naprawami może potrzebować sprawdzić towar w celu określenia wady lub rodzaju naprawy). Naprawiający nie może zmieniać warunków naprawy przez 30 dni. Informacje te obejmują:
 • tożsamość osoby naprawiającej
 • dane kontaktowe serwisu
 • rodzaj wady i proponowany rodzaj naprawy
 • ceny lub, jeżeli ceny nie można obliczyć z góry, w jaki sposób należy obliczyć cenę i maksymalną cenę naprawy
 • szacowany czas potrzebny do wykonania naprawy
 • dostępność tymczasowych towarów zastępczych i ewentualne koszty dla konsumenta
 • Każde państwo członkowskie musi stworzyć internetową platformę napraw, aby połączyć konsumentów z warsztatami i sprzedawcami odnowionych towarów na swoim obszarze. Platforma umożliwi wyszukiwanie według lokalizacji i standardów jakości, pomagając konsumentom w znalezieniu atrakcyjnych ofert i poprawiając widoczność dla osób zajmujących się naprawami. Rejestracja na platformie internetowej (dla warsztatów, sprzedawców, kupujących) jest dobrowolna.
Dobrowolny standard naprawy
Niezależnie Komisja Europejska zamierza opracować dobrowolną europejską normę jakości usług naprawczych, aby pomóc konsumentom zidentyfikować osoby zajmujące się naprawami, które zobowiązują się do zapewnienia wyższej jakości. Ten standard „łatwej naprawy” będzie dostępny dla wszystkich warsztatów w całej UE, które chcą zobowiązać się do przestrzegania minimalnych standardów jakości, na przykład w oparciu o czas trwania lub dostępność produktów.