Zapraszamy w imieniu organizatorów: Centrum Gospodarki i Finansów Cyfrowych UMK w Toruniu i Koła Naukowego Forum e-Biznesu na III Ogólnopolską Konferencję Naukową  COPERNICAN DIGITAL FORUM, która odbędzie się 16-17 maja 2023 roku w Toruniu.

Celem konferencji jest upowszechnienie wiedzy na temat rozwoju gospodarki i finansów cyfrowych, w szczególności w obszarze usług płatniczych, e-commerce, FinTech i sztucznej inteligencji, a także nowoczesnych usług publicznych i edukacyjnych.  Podjęta zostanie kwestia skutków cyfryzacji gospodarki w zakresie ekonomii,
technologii, środowiska i społeczeństwa (ESG).

Ideą konferencji jest spotkanie liderów cyfrowego biznesu ze studentami Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, pracownikami naukowymi oraz przedsiębiorcami i organizacjami współpracującymi z Uczelnią, a także firmami i mieszkańcami regionu. Konferencja adresowana jest zarówno do studentów i przedsiębiorców, jak i do ekspertów sektora nowych technologii i e-finansów oraz wszystkich entuzjastów gospodarki cyfrowej.

W jubileuszowym Roku Kopernikańskim rozwój obrotu bezgotówkowego i rozwój sektora FinTech będzie dyskutowany w kontekście traktatu monetarnego Meditata Mikołaja Kopernika.