Jak wynika z projektu opublikowanego przez resort finansów, system wiążących informacji podatkowych i celnych zostanie w pełni zelektronizowany. Projektowane przez resort finansów zmiany dotyczą wiążących informacji taryfowych (WIT), wiążących informacji o pochodzeniu (WIP), wiążących informacji akcyzowych (WIA) oraz wiążących informacji stawkowych (WIS). Po zmianach obsługa informacji WIT, WIP, WIA i WIS będzie prowadzona wyłącznie w formie elektronicznej. Nowe regulacje zostaną wprowadzone przy okazji nowelizacji dotyczącej obowiązkowego e-fakturowania, która ma wejść w życie w połowie 2024 r. Przebieg procesu legislacyjnego mogą Państwo śledzić <tutaj>. Będziemy Państwa informować o postępach prac. Sprawą w KIGEiT zajmuje się Komitet Polityki Handlowej (KPH).