W dniu 15 lutego 2023 r. Izby (Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Polska Izba Komunikacji Elektronicznej, Krajowa Izby Komunikacji Ethernetowej oraz Związek Pracodawców Mediów Elektronicznych i Telekomunikacji Mediakom) przesłały do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz do Urzędu Komunikacji Elektronicznej wspólne wystąpienie, w którym apelujemy o pilną interwencję w związku z trudnościami, które napotykają przedsiębiorcy telekomunikacyjni próbując zrealizować obowiązek inwentaryzacyjny określony w art. 29 ust. 2a ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.