KIGEiT wdrożyła nową usługę doradczą, w ramach której Przedsiębiorca otrzyma informacje i wsparcie, między innymi, w zakresie:

  1. Zdefiniowania okoliczności wskazujących na posiadanie statusu zobowiązującego do naliczania i odprowadzania opłat.
  2. Kategoryzowania urządzeń i nośników w kontekście obowiązujących przepisów,
  3. Wskazywania procedury umożliwiającej wykonanie zobowiązania odnoszącego się do tzw. czystych nośników,
  4. Wyjaśniania kontrowersji związanych z przepisami regulującymi naliczanie i odprowadzanie opłat oraz pozycjonowania Przedsiębiorców zobowiązanych do naliczania i odprowadzania opłat w kontekście uprawnień organizacji wyznaczonych przez ministra właściwego dla spraw kultury do poboru opłat od tzw. czystych nośników,
  5. Prowadzenie szkoleń i bieżących konsultacji dla Przedsiębiorców i ich pracowników.
Opłata zazwyczaj na świecie pobierana jest od takich urządzeń jak komputery, chmura, tablety, kopiarki, nagrywarki komputerowe, odtwarzacze z funkcją zapisu czy SmartTV, a także od czystych nośników danych (płyt, twardych dysków komputerowych, pendrive’ów, kart pamięci). W Polsce lista urządzeń nie była aktualizowana przez kilkanaście lat i opłatą wciąż objęte są magnetofony i magnetowidy oraz kasety audio i VHS. Opłata nie jest podatkiem, wpływy z niej nie zasilają budżetu państwa ani samorządów terytorialnych.
Niestety obowiązujące przepisy regulujące proces naliczania i odprowadzania opłat od tzw. czystych nośników, nie są jednoznaczne. Ich nieprzestrzeganie może narazić osoby odpowiedzialne w podmiotach gospodarczych na poniesienie niepotrzebnych kosztów, a nawet odpowiedzialność karną i to niezależnie od formuły prawnej tej działalności (osoba fizyczna, członkowie władz statutowych osób prawnych).
Szczegółowe informacje znajdą Państwo <tutaj>.
Jeśli są Państwo zainteresowani skorzystaniem z Usługi, zapraszamy do kontaktu pod naszym adresem poczty elektronicznej <e-mail>.