Izby w swoim apelu wnoszą o ponowne rozpatrzenie uwag merytorycznych przekazanych do projektu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw (UC103).

Proponowane zmiany w Ustawie w ocenie izb są zbyt daleko posunięte, jeśli mają być wprowadzone, okres vacatio legis powinien być przedłużony do 6 miesięcy aby dać możliwość dostosowania zainteresowanym stronom.

Z pismem mogą sie Państwo zapoznać <tutaj>.