Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT) zaprosiło KIGEiT do konsultacji społecznych projektu nowelizacji rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii ws. zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (nr w wykazie prac legislacyjnych: 75/2021) Projekt wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji (OSR) znajduje się na stronie RCL, gdzie można śledzić postęp procesu legislacyjnego.

Zapraszamy do przesyłania ew. uwag na adres poczty elektronicznej naszego Biura w terminie do dnia 9 stycznia 2023 r. Prace w KIGEiT koordynuje Komitet ds. Końca Życia Produktu (KKŻP).