Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, IAB Polska i Konfederacja Lewiatan w liście do premiera Mateusza Morawickiego przedstawiły wspólne stanowisko do projektu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Zdaniem organizacji w wyniku konsultacji społecznych wprowadzono istotne i niepokojące zmiany do pierwszej wersji projektu. Ponadto nie uwzględniono zgłoszonych w trakcie konsultacji uwag odnoszących się do braku zgodności niektórych proponowanych przepisów z dyrektywą unijną.

Stanowisko zostało opracowane w ramach Sekcji Ochrony Własności Intelektualnej (SOWI KIGEiT).