W dniu 30 września 2022 r. Izba wysłała do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów stanowisko z uwagami szczegółowymi do projektu rozporządzenia w sprawie inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych.

Stanowisko zostało przygotowane w ramach Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych (SOT), działającej w naszej Izbie.