Izba otrzymała z Ministerstwa Finansów projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur.
Celem Projektu jest dostosowanie brzmienia rozporządzenia do potrzeb jednostek samorządu terytorialnego i przewidywanych potrzeb nowego typu podatnika, który pojawi się od 1 stycznia 2023 r., a mianowicie grup VAT.
Zapraszamy do przesyłania uwag do dnia 13 września 2022 roku na adres poczty elektronicznej naszego Biura.