zapraszamy do udziału w Walnym Zgromadzeniu Sekcji Inteligentnych Sieci – Smart Grids które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2022 r. o godz. 12:00 w siedzibie KIGEiT w Warszawie.

Materiały dla członków biorących udział w Zgromadzeniu zostaną przesłane elektronicznie.


UWAGA! Przedstawiciele firm-członków Sekcji chcący wziąć udział w głosowaniu uchwał powinni dostarczyć przed rozpoczęciem Zgromadzenia wypełnione pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu.