Prezentujmy Państwu: 28. katalog Targów Pracy i Praktyk na WEiTI PW.

Swoje oferty zamieściła w katalogu rekordowa liczba firm i instytucji – czyli łącznie aż 114 podmiotów.


 

Zapraszamy pracodawców, oferujących praktyki, staże lub zatrudnienie do udziału w XXVIII TARGACH PRACY i PRAKTYK dla ELEKTRONIKÓW i INFORMATYKÓW

Z powodu pandemii forma Targów została ograniczona do wydania elektronicznej wersji katalogu targowego . 

Inaugurację dystrybucji katalogu organizator przewiduje na dzień 4 kwietnia 2022.

Katalog zostanie opublikowany na portalu Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej oraz rozesłany do wszystkich studentów naszego Wydziału. Planuje się także dystrybucję katalogu wśród studentów innych wydziałów Politechniki Warszawskiej oraz innych uczelni. Katalog będą promować również partnerzy medialni.

Koszt zamieszczenia informacji (normatywnie – 1 strona) wynosi 200 zł. + 23% VAT. Istnieje możliwość wykupienia dodatkowych stron w tej samej cenie bazowej.

Zgłoszenie udziału w Targach w formie skanu wypełnionego  formularza  zamówienia, z pieczątką firmową i podpisem osoby zamawiającej, należy kierować do pani Doroty Myko (d.myko@elka.pw.edu.pl) w terminie do 18 marca 2022 r.

Tekst informacji do katalogu targowego, w języku polskim lub angielskim, należy przesyłać do dnia 18 marca 2022 r. Informacje przesłane po tym terminie z powodów technicznych, nie będą mogły być zamieszczone w katalogu targowym. 

Szczegóły na stronie internetowej Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.

Serdecznie zachęcamy Państwa do skorzystania z tej usługi. Jest to  najprostszy i najszybszy sposób dotarcia do szerokiego grona studentów, szczególnie efektywny w okresie przedwakacyjnym i wakacyjnym kiedy to studenci intensywnie poszukują możliwości odbycia praktyk, będących integralnym elementem programu studiów.

Zapraszamy do zapoznania się z  Katalogiem poprzednich czyli XXVII Targów Pracy i Praktyk dla Elektroników i Informatyków