Prezes Firmy Atende Industries 25 stycznia 2022 roku, podczas konferencji POWERPOL 2022 powiedział: „Przestańmy się zastanawiać, zacznijmy pracować… od 10 lat chodzę po konferencjach i ciągle słyszę jak uzasadniamy swoją niemoc… a ja mówię: zacznijmy robić innowacyjne projekty, zacznijmy robić społeczności energetyczne, nawet jak się potkniemy 10 razy w projektach małej skali, to dialog z UE będzie łatwiejszy, bo będziemy konstruktywni… „. Dodał także, że  „Transformacja energetyczna jest olbrzymią szansą tylko, że tutaj potrzebne są decyzje regulacyjne. Mamy bardzo duży potencjał, dobrych programistów, inżynierów, więc możemy to wykorzystać, dajmy sobie szansę żeby zależeć od własnej technologii, a nie od technologii importowanej„. Całą wypowiedź można wysłuchać <tutaj>.

Pan Paweł Pisarczyk jest także Przewodniczącym Sekcji Inteligentnych Sieci Smart-Grids (SIS-SG) działającej w strukturach naszej Izby.