Rozpoczęcie sezonu Konferencji Technicznych 2022 już 16 marca w Sieldcach. Będzie to pierwsze spotkanie dla specjalistów z branży Utrzymania Ruchu.

Jednodniowa konferencja odbywa się w formule „Business to Business”, która łączy część konferencyjną z warsztatową, a wzbogacona jest o liczne stoiska wystawiennicze firm oraz networking i mentoring biznesowy. Umożliwia to przegląd aktualnych trendów technologicznych, bezpośredni dostęp do konsultacji eksperckich oraz nawiązanie obiecujących kontaktów.

 

Wybrane tematy prelekcji:

 • Technika utrzymania czystości
 • Obniżenie kosztów części zamiennych przy jednoczesnym zapewnieniu ich dostępności
 • Bezpieczeństwo pracy maszyn i urządzeń w aspekcie skutecznego zabezpieczenia połączeń śrubowych
 • Wpływ filtracji w maszynach na koszty UR, zużycie energii i ślad węglowy
 • System przechowywania narzędzi z wykorzystaniem systemu RFID
 • Jak zapobiec przestojom oraz awariom? Jak osiągnąć stabilną pracę maszyn?
 • Bezpieczniki topikowe w służbach utrzymania ruchu
 • Detekcja podstawowym warunkiem ciągłości pracy
 • Energooszczędne oświetlenie zakładów produkcyjnych
 • Predykcyjne utrzymanie ruchu dzięki Technologii Ultradźwiękowej
 • 5 skutecznych sposobów na analizowanie danych
 • Innowacyjne systemy kontrolno-pomiarowe w automatyce
 • Wzorcowanie wag i wzorców masy w przedsiębiorstwach
 • Niezawodność w obwodach sterowania – obliczenia trwałościowe, eliminacja błędów i przewidywanie usterek

Więcej informacji oraz rejestracja online na dedykowanej stronie organizatora Axon Media

Udział jest bezpłatny dla zarejestrowanych online uczestników. Dodatkowo w ramach wydarzenia przewidziany jest odbiór Imiennych Certyfikatów Uczestnictwa.

Organizator mając na uwadze komfort i bezpieczeństwo, podczas wydarzenia wdrożył wszystkie zalecane normy sanitarne i higieniczne, dzięki czemu udział jest maksymalnie bezpieczny dla uczestników.

Patroni Honorowi wydarzenia: Krajowa Izba Gospodarcza, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Urząd Dozoru Technicznego, Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji, Klaster Obróbki Metali, Krajowy Klaster Kluczowy, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Polska Izba Konstrukcji Stalowych.