Komisja (UE) przyjęła i opublikowała trzy szczegółowe programy prac w ramach programu „Cyfrowa Europa”, w których określono cele i konkretne obszary tematyczne, które otrzymają finansowanie w łącznej wysokości 1,98 mld euro. Pierwszy z nich obejmuje strategiczne inwestycje, które będą miały decydujące znaczenie dla realizacji celów Komisji w zakresie wdrożenia cyfrowej dekady Europy. Program „Cyfrowa Europa” ma na celu wzmocnienie suwerenności technologicznej Europy i wprowadzenie na rynek rozwiązań cyfrowych z korzyścią dla obywateli, administracji publicznej oraz przedsiębiorstw. Równolegle do głównego programu prac Komisja opublikowała dwa szczegółowe programy prac (WP): pierwszy z nich koncentruje się na finansowaniu działań w dziedzinie cyberbezpieczeństwa i dysponuje budżetem w wysokości 269 mln euro w okresie do końca 2022 r.; natomiast drugi dotyczy utworzenia i działania sieci europejskich centrów innowacji cyfrowych, a jego budżet w okresie do końca 2023 r. opiewa na 329 mln euro. Pierwsze nabory zostaną opublikowane do końca listopada 2021 roku, kolejne w 2022 r. W latach 2021-2022 nabory wyniosą 1,98 mld euro. Zachęcamy do zapoznania się z w/w dokumentami, ponieważ mogą one wspomóc Państwa działania w realizacji swoich działań biznesowych. Dla Państwa informacji, przekazujemy linki do trzech programów prac (WP) dla programu „Cyfrowa Europa”:


  1. Główny WP DEP na lata 2021-2022;


  2. WP ds. Cyberbezpieczeństwa na lata 2021-2022;


  3. WP ds. Centrów Innowacji Cyfrowych na lata 2021-2023.