zapraszamy do udziału w Walnym Zgromadzeniu Sekcji Inteligentnych Sieci – Smart Grids, które odbędzie się w dniu 19 października 2021 roku, od godz. 12:00 do 14:00 w Warszawie.

Materiały dla członków biorących udział w Zgromadzeniu zostaną przesłane elektronicznie.


UWAGA! Przedstawiciele firm-członków Sekcji chcący wziąć udział w głosowaniu uchwał powinni dostarczyć przed rozpoczęciem Zgromadzenia wypełnione pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu.