W dniu 29 września 2021 r. w siedzibie firmy POSNET-POLSKA odbyło się Zgromadzenie Członków Sekcji Dostawców Fiskalnych Urządzeń Rejestrujących (SDFUR) poświęcone wyborom do Zarządu Sekcji i wyborom kandydatów do Rady Izby w kadencji 2021-2024. Zgromadzenie zapoznało się ze sprawozdaniem ustępującego Zarządu, udzieliło mu skwitowania za okres VIII kadencji i wybrało nowy Zarząd Sekcji, na kolejną trzyletnią kadencję. ZC wybrało kandydatów do Rady Izby w kadencji 2021-2024 i przyjęło zmianę par. 5 Regulaminu Sekcji.