Przedsiębiorcy z województwa Mazowieckiego mogą mieć wpływ na kształt programu dofinansowań w latach 2021 – 2027. Marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik zaprasza na warsztaty dla przedsiębiorców ws. zapotrzebowania na realizację projektów kompleksowych (modułowych):

  • wtorek, 3 sierpnia 2021r. godz. 10.00-13.00, link do rejestracji
  • czwartek, 5 sierpnia 2021r. godz. 10:00 – 13:00, link do rejestracji.

Udział przedsiębiorców województwa mazowieckiego w procesie konsultacji, dla jednego z produktów projektu pt. Zapotrzebowanie przedsiębiorców na realizację projektów kompleksowych (modułowych), umożliwi zbadanie zapotrzebowania mazowieckich przedsiębiorstw na wsparcie w formule projektów modułowych oraz jego dostosowanie w ramach Programu Regionalnego: Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, do potrzeb firm z regionu.

Projekty modułowe to projekty składające się z powiązanych ze sobą elementów, umożliwiających przedsiębiorcy oczekującemu wsparcia w zakresie działań prorozwojowych (szczególnie w sferze wspierania działalności badawczo-rozwojowej) dopasowanie zakresu pomocy do jego indywidualnych potrzeb. Dzięki temu może on zarówno skorzystać z projektu w całym zakresie, jak też wybrać tylko te moduły, które uważa za niezbędne dla swojej firmy (np. doradztwo, przeprowadzenie badań, prace wdrożeniowe).

Warsztaty są organizowane w ramach projektu pt. „Zrównoważony rozwój województwa mazowieckiego w nowym układzie jednostek NUTS2 i NUTS3. Poziom metropolitalny, regionalny i subregionalny” realizowanego przez Województwo Mazowieckie w konsorcjum z Politechniką Warszawską oraz Szkołą Główną Handlową w Warszawie, w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków – GOSPOSTRATEG – finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.