KIGEiT zachęca do wzięcia czynnego udziału w konsultacjach dotyczących planów działania UE w związku z Cyfryzacją sektora energetycznego.

Technologie cyfrowe mogą uwolnić pełny potencjał elastycznego wytwarzania i zużycia energii w różnych sektorach oraz umożliwić większe wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych.

Ten plan działania pomoże rozwinąć konkurencyjny rynek cyfrowych usług energetycznych i cyfrowej infrastruktury energetycznej, które gwarantują cyberbezpieczeństwo oraz są wydajne i zrównoważone. Będzie on wspierał integrację systemu energetycznego, udział „prosumentów” w transformacji sektor energetycznego oraz zapewni interoperacyjność danych na temat energii oraz platform i usług energetycznych.

Swoją opinię można wyrazić <tutaj> do 10 września 2021r.