Otrzymaliśmy zaproszenie do udziału w 13 Seminarium pt: „Dzielimy się energią – rola liderów w rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce„, które odbędzie się on-line 26 maja 2021 roku w godzinach od 10:00 – 12:00.
Informacje organizacyjne
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny po zarejestrowaniu (formularz);  zachęcamy do zapoznania się z programem wydarzenia.Do wszystkich osób, które zgłoszą swój udział, rozesłany zostanie link, umożliwiający udział w wirtualnej części wydarzenia. Zarejestrowani uczestnicy będą mogli m.in. zgłaszać swoje pytania do prelegentów, włączając się tym samym w dyskusję (via Webex). Dla osób niezarejestrowanych przygotowaliśmy transmisję wydarzenia na kanale YouTube projektu KlastER.

Więcej o wydarzeniu

W środowisku energetyki rozproszonej funkcjonują liderzy różnego typu (klastry, administracja, biznes, energetyka zawodowa). Każdy z nich odgrywa nieco inną rolę w procesie aktywizacji potencjału społecznego. Kolejne seminarium organizowane w ramach projektu KlastER będzie poświęcone właśnie temu zagadnieniu. W pierwszej części przedstawiona zostanie diagnoza dotycząca roli typów liderów w rozwoju energetyki rozproszonej, na podstawie badań przeprowadzonych przez ekspertów związanych z Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wnioski z badań zostaną skonfrontowane z doświadczeniami praktyków w ramach panelu eksperckiego. Przewidujemy, że w efekcie dyskusji uda się wskazać główne wyzwania i problemy, z którymi mierzą się liderzy, zaś naukowcy z UJ oraz eksperci zaproponują adekwatne rozwiązania na podstawie analiz międzynarodowych oraz dobrych praktyk z case study”.

To trzynaste wydarzenie z cyklu seminariów i warsztatów realizowanych w ramach projektu „Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii (KlastER)”. Organizatorami są członkowie konsorcjum realizującego projekt KlastER – Akademia Górniczo-Hutnicza, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii (lider konsorcjum) oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych. Projekt KlastER jest realizowany na podstawie umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych GOSPOSTRATEG. Wśród celów projektu znajdują się m.in.: wypracowanie strategii rozwoju klastrów energii w Polsce, utworzenie Sieci Kompetencji ds. Energetyki Rozproszonej jako szerokiej platformy współpracy wszystkich interesariuszy, wypracowanie i wdrożenie rozwiązań wspierających zarządzanie w klastrach referencyjnych, a także działalność popularyzatorska i edukacyjna.