KIGEiT zachęca do wzięcia czynnego udziału w konsultacjach Komisji Europejskiej, szczególnie dotyczących energetyki, które wyszczególniamy poniżej:


Ładowanie pojazdów elektrycznych – normy dotyczące punktów ładowania dla e-busów – Inicjatywa ta uzupełnia specyfikacje techniczne dotyczące punktów ładowania pojazdów elektrycznych, dodając normy UE dotyczące punktów ładowania autobusów elektrycznych. Z projektem rozporządzenia mogą się Państwo zapoznać na stronie poświęconej konsultacjom i tam też można przesłać swoje opinie do 20 kwietnia 2021 r. 


Dyrektywa w sprawie odnawialnych źródeł energii – wytyczne dotyczące kryteriów zrównoważonego rozwoju dla biomasy leśnej wykorzystywanej do produkcji energii – W ramach inicjatywy przygotowano wytyczne operacyjne dla państw członkowskich i podmiotów gospodarczych dotyczące tego, w jaki sposób można wykazać zgodność z nowymi kryteriami zrównoważonego rozwoju dla biomasy leśnej określonymi w art. 29 dyrektywy. Z projektem rozporządzenia mogą się Państwo zapoznać na stronie poświęconej konsultacjom i tam też można przesłać swoje opinie do 28 kwietnia 2021 r.


Efektywność energetyczna – rewizja dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków – W 2020 r. Komisja przedstawiła swoją strategię na rzecz fali renowacji w celu pobudzenia renowacji energetycznej budynków w UE. Strategia ta zawiera plan działania obejmujący:

  • środki regulacyjne, finansowe i wspomagające;
  • cel, jakim jest co najmniej podwojenie do 2030 r. rocznego wskaźnika renowacji energetycznej budynków.

Z projektem rozporządzenia mogą się Państwo zapoznać na stronie poświęconej konsultacjom i tam też można przesłać swoje opinie do dnia 22 czerwca 2021r. Prace w naszej Izbie będą prowadzone w ramach Sekcji Inteligentnych Sieci – Smart Grids (SIS-SG) oraz Sekcj Energii i Paliw (SEiP).