Przedstawiamy najnowsze ostrzeżenie dot. aparatury niskiego napięcia, które pojawiło się w systemie RAPEX:

Alert RAPEX: 

Numer sprawy: A12/00167/21

Category Electrical appliances and equipment
Type of alert Products with serious risks
Product user Consumer
Product Extension lead
Brand Esperanza