Izba otrzymała w dniu 4 lutego 2021 r. z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach konsultacji publicznych projekt ustawy o dokumentach paszportowych wraz z uzasadnieniem i OSR. Projekt dostępny jest na stronie RCL pod numerem UD180

Projektowana ustawa zawiera przepisy regulujące w sposób kompleksowy realizację spraw paszportowych. Wśród planowanych rozwiązań przewiduje m.in. budowę nowego Rejestru Dokumentów Paszportowych (RDP). Nowy rejestr zastąpi dotychczasową Centralną Ewidencję Wydanych i Unieważnionych Dokumentów paszportowych (CEWiUDP) i lokalne ewidencje prowadzone w ramach Paszportowego Systemu Obsługi Obywatela (PS2O).

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przekazanie ewentualnych uwag. Zapraszamy do przesyłania opinii w wersji edytowalnej do dnia 19 lutego 2021 roku na adres poczty elektronicznej naszego Biura. Prace w KIGEiT będą prowadzone w ramach Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych (SOT).


Wyniki konsultacji:

KIGEiT nie zgłosiła uwag do projektu Ustawy.