Zaproszenie do składnia ofert na:
Przedmiot zamówienia: „Wybór Kierownika 3 pakietu roboczego projektu DINNOCAP (WP3).” Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z formularzem ofertowym (do pobrania tutaj).

Ofertę prosimy przesłać mailem na adres: kigeit@kigeit.org.pl a w tytule maila prosimy o wpisanie: „Oferta nr 03_DINNOCAP_2021”.

Termin składania ofert: 29.01.2021 godz. 15.00