Nasza Izba z zadowoleniem przyjęła podpisaną w dniu 24 grudnia 2020 roku umowę jako okazję do przejścia od polityki do partnerstwa. Od czasu referendum w 2016 roku konsekwentnie wraz z innymi organizacjami przemysłu cyfrowego UE, powtarzamy, że Unia Europejska i Wielka Brytania powinny dążyć do jak najściślejszej relacji, aby europejski sektor cyfrowy mógł się rozwijać.
Jeszcze nie zagłębiliśmy się w szczegóły tej umowy, ale widzimy wspólne zobowiązanie do zniesienia ceł i kontyngentów oraz do liberalizacji reguł pochodzenia. Mamy również nadzieję, że stworzono podwaliny pod współpracę regulacyjną i współpracę w całej gospodarce.
Przed UE i Wielką Brytania czekają te same wyzwania: ożywienie gospodarki po COVID-19, cyfrowa transformacja naszych społeczeństw i gospodarek oraz transformacja klimatyczna. UE i Wielka Brytania muszą teraz odnieść się do tych globalnych wyzwań jako sojusznicy.
Chcemy pogratulować zarówno Głównym Negocjatorom, jak Zespołom Roboczym tego osiągnięcia. Oczekujemy teraz, że parlamenty i państwa członkowskie UE zrobią wszystko, co konieczne, aby ta umowa weszła w życie od 1 stycznia 2021 roku.