Izba objęła patronatem przygotowany z inicjatywy naszego członka – firmy NEXERA oraz firmy INEA, Przewodnik dla starostów dotyczący postępowań prowadzących do wydania decyzji administracyjnych ograniczających sposób korzystania z nieruchomości przez udzielanie zezwoleń na umieszczanie na tych nieruchomościach infrastruktury telekomunikacyjnej.

Szybki Internet jest dziś niezbędny dla tworzenia miejsc pracy oraz zapewnienia obywatelom i przedsiębiorstwom zarówno dostępu do treści i usług, jak i możliwości ich udostępniania. Pandemia Covid-19 sprawiła, że nikt z nas nie ma już wątpliwości, jak niezbędne jest posiadanie niezawodnego dostępu do sieci. Dzięki rozwojowi sieci światłowodowej maleje odsetek osób wykluczonych cyfrowo. Niestety rozbudowa infrastruktury światłowodowej wciąż natrafia na wiele problemów. Rozwiązanie części z nich leży w gestii Starostów. Do nich właśnie skierowany jest niniejszy Przewodnik.

Kluczowe dla terminowej budowy sieci jest pozyskanie zgód na udostępnienie nieruchomości przez właścicieli. Brak pisemnej zgody uniemożliwia sprawne przeprowadzenie inwestycji. Jeśli takiego sporu nie da się rozwiązać inną ścieżką, polskie i unijne prawo pozwala wówczas ograniczyć sposób korzystania z nieruchomości przez właściciela na drodze administracyjnej.  W jaki sposób, tłumaczymy szczegółowo w niniejszym opracowaniu.

Jesteśmy przekonani, że dzięki Poradnikowi szybki internet zagości niedługo na wielu obszarach, do których inaczej nie miałby szansy dotrzeć, a ich mieszkańcy odczują znaczną poprawę komfortu codziennego życia.

Izba zachęca do lektury: PRZEWODNIK DLA STAROSTÓW