KIGEiT zaprasza do udziału w ogłoszonych przez Komisję Europejską konsultacji planów działania:
  • Rozporządzenia” „Krajowe cele dotyczące ograniczenia emisji (rozporządzenie w sprawie wspólnego wysiłku redukcyjnego) – przegląd na podstawie planu w zakresie celów klimatycznych na 2030 r.„. Komisja zaproponowała plan osiągnięcia większej redukcji emisji do 2030 r. – co najmniej 55 proc. w porównaniu z poziomem z 1990 r. Przegląd obejmuje rozporządzenie ustanawiające wiążące cele roczne w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych dla każdego kraju UE od 2021 do 2030 r. (rozporządzenie w sprawie wspólnego wysiłku redukcyjnego). Na Państwa uwagi KE oczekuje do 26 listopada 2020 r.
  • Dyrektywy: „Zmiana klimatu – aktualizacja unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS)„. W celu osiągnięcia większej redukcji gazów cieplarnianych Komisja dokona przeglądu wszystkich odnośnych polityk UE z uwzględnieniem tego celu, w tym systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS), i zaproponuje rozszerzenie systemu na kolejne sektory gospodarki. Dokona również przeglądu rezerwy stabilności rynkowej ETS na potrzeby obsługi niewykorzystanych uprawnień do emisji po trzech latach funkcjonowania. Na Państwa uwagi KE oczekuje do 26 listopada 2020 r
  • Wniosek dotyczący dyrektywy: „Pojazdy wycofane z eksploatacji – przegląd przepisów UE„. Przepisy te mają wyeliminować niebezpieczne substancje w samochodach i wymagają, aby większość części i materiałów z pojazdów wycofanych z eksploatacji była ponownie wykorzystywana lub poddawana recyklingowi. W ramach inicjatywy proponuje się usprawnienie zbierania, przetwarzania i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Chodzi o zapewnienie spójności z celami Europejskiego Zielonego Ładu poprzez zachęcanie przemysłu motoryzacyjnego do przyjęcia zrównoważonego modelu projektowania i produkcji samochodów. Pojazdy elektryczne zawierają określone części i komponenty, które wymagają specjalnego traktowania, gdy pojazdy osiągają koniec swojego życia. Środki naprawcze przyjęte w celu przezwyciężenia kryzysu gospodarczego sytuacja stworzona przez pandemię COVID 19 (zwłaszcza premie na zakup samochodów elektrycznych/hybrydowych) mogą jeszcze bardziej przyspieszyć przejście na samochody elektryczne w UE, a w perspektywie krótkoterminowej również zwiększyć ilości pojazdów wysyłanych na złom. Kluczowe znaczenie ma to, że prawodawstwo UE dotyczące pojazdów wycofanych z eksploatacji jest gotowe, aby sprostać tym nowym wyzwaniom. Na Państwa uwagi KE oczekuje do 19 listopada 2020 r.