Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania wniosków o wartości 1 mld euro na projekty w zakresie badań naukowych i innowacji dotyczące kryzysu klimatycznego i ochrony unikalnych ekosystemów i różnorodności biologicznej w Europie. Finansowane ze środków programu „Horyzont 2020” zaproszenie do składania wniosków w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu, które jutro zostanie otwarte dla chcących się zarejestrować podmiotów, pobudzi odbudowę Europy po kryzysie związanym z koronawirusem, przekształcając ekologiczne wyzwania w szanse na innowacyjne rozwiązania.

Oczekuje się, że projekty finansowane w ramach niniejszego zaproszenia przyniosą rezultaty i wymierne korzyści w dziesięciu obszarach:

Osiem obszarów tematycznych odzwierciedla kluczowe kierunki działań w ramach Europejskiego Zielonego Ładu:

  1. Zwiększenie poziomu ambicji w zakresie klimatu
  2. Czysta, tania i bezpieczna energia
  3. Przemysł na rzecz czystej gospodarki o obiegu zamkniętym
  4. Energooszczędne i zasobooszczędne budownictwo
  5. Zrównoważona i inteligentna mobilność
  6. Z pola na stół
  7. Różnorodność biologiczna i ekosystemy
  8. Nietoksyczne środowisko bez zanieczyszczeń.

oraz dwa obszary horyzontalne :

  1. zwiększanie wiedzy
  2. wzmacnianie pozycji obywateli

w których uwzględnia się perspektywę długoterminową w odniesieniu do realizowania celów transformacji wyznaczonych w Europejskim Zielonym Ładzie.

Termin składania wniosków upływa 26 stycznia 2021 r., wybrane projekty powinny się rozpocząć jesienią 2021 r.