Izba informuje o możliwości składania zgłoszeń do pracy w strukturach Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (International Telecommunication Union)

Opis Stanowisk pracy (Radiocommunication Engineer – EN i F oraz Software Engineer – EN i F), zakres czynności oraz wymagania znajdą Państwo w ofercie, a dodatkowe informacje o procesie rekrutacji ITU dostępne są pod adresem: TUTAJ.

Termin zgłoszeń upływa dnia 30 września 2020 r.