W dniu 3o lipca 2020 roku, Izba przekazała kolejne stanowisko ws. projektu rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla odbiorników cyfrowych, przypominając, że Ministerstwo Cyfryzacji w żaden sposób nie odniosło się do uwag rynku przedstawionych w konsultacjach Rozporządzenia Odbiornikowego z dnia 17 stycznia oraz 25 maja 2020 roku.

Stanowisko KIGEiT z dn. 30.07.2020

Stanowisko KIGEiT z dn. 25.05.2020

Stanowisko KIGEiT_PIIT z dn. 17.01.2020