Izba otrzymała z Ministerstwa Cyfryzacji pismo w sprawie wstępnych konsultacji następujących dokumentów: projektu ustawy – Prawo komunikacji elektronicznej wraz z uzasadnieniem oraz projektu ustawy wprowadzającej ustawę – Prawo komunikacji elektronicznej.

Ministerstwo w odpowiedzi na wniosek Izb o uwzględnienie aktualnej nadzwyczajnej sytuacji (zagrożenie epidemiczne) i modyfikację przyjętego harmonogramu przesyłania uwag do poszczególnych grup tematycznych, wydłużyło o 2 tygodnie terminy na składanie uwag:

  1. do dnia 3 kwietnia 2020 r. uwagi w szczególności do: definicji, analizy rynku i obowiązków regulacyjnych, numeracji oraz usługi powszechnej, wraz z kosztem netto (Dział I Rozdział 1, 3, 4, Dział IV Rozdział 1, 2, 3, 5, Dział VII Rozdział 2, 3 Projektu ustawy).
  2. do dnia 10 kwietnia 2020 r. uwagi do: wpisu do rejestru PT i JST, kontroli, postępowania przed Prezesem UKE, kar, tajemnicy komunikacji elektronicznej oraz bezpieczeństwa sieci i usług oraz obowiązków na rzecz bezpieczeństwa państwa (Dział I Rozdział 2, 5, Dział VII Rozdział 4, Dział VIII, Dział IX Projektu ustawy).
  3. do dnia 17 kwietnia 2020 r. uwagi do gospodarowania częstotliwościami (Dział II, Dział V, Dział VI Projektu ustawy).
  4. do dnia 24 kwietnia 2020 r. uwagi do dostępu (Dział III, Dział IV Rozdział 4, Dział VII Rozdział 5 Projektu ustawy) oraz uwagi do praw użytkowników końcowych (Dział VII Rozdział 1 Projektu ustawy).

Dodatkowo Ministerstwo Cyfryzacji odwołało zapowiedziane wcześniej warsztaty.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przekazanie uwag w zakresie wyodrębnionych zagadnień tematycznych. Zapraszamy do przesyłania opinii w wersji edytowalnej (co najmniej za 2 dni przed terminem wyznaczonym przez MC) na adres poczty elektronicznej naszego Biura. Prace w KIGEiT będą prowadzone w ramach Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych (SOT).


Po zakończeniu konsultacji I części zagadnień wśród naszych członków, KIGEiT przygotowała stanowisko, które w dniu  3 kwietnia 2020 roku zostało przekazane do Ministerstwa Cyfryzacji.

Po zakończeniu konsultacji II części zagadnień wśród naszych członków, KIGEiT przygotowała stanowisko które w dniu  10 kwietnia 2020 roku zostało przekazane do Ministerstwa Cyfryzacji.

Po zakończeniu konsultacji III części zagadnień wśród naszych członków, KIGEiT przygotowała stanowisko, które w dniu  17 kwietnia 2020 roku zostało przekazane do Ministerstwa Cyfryzacji.

Po zakończeniu konsultacji IV części zagadnień wśród naszych członków, KIGEiT przygotowała stanowisko, które w dniu  24 kwietnia 2020 roku zostało przekazane do Ministerstwa Cyfryzacji.

Stanowiska zostały przygotowane w ramach Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych (SOT), działającej w naszej Izbie.