W dniu 25 lutego 2020 roku w siedzibie KIGEiT odbyły się wybory uzupełniające do zarządu Sekcji.

Jednogłośnie wybrano Mariusza Sochackiego na Sekretarza Sekcji.