Przedstawiamy ostatnie ostrzeżenia, które ukazały się w systemie RAPEX nt. ładowarek USB i przedłużaczy sieciowych.


Ostrzeżenie w systemie RAPEX  (Alert RAPEX  – A12/00143/20 w j. PL i EN) nt. przedłużacza sieciowego sprzedawanego pod marką Glisteny. Powodem umieszczenia w systemie był fakt, że produkty nie spełniają wymagań dyrektywy niskonapięciowej, tzn. produkt nie ma wbudowanych styków przewodu ochronnego gniazda. W związku z tym użytkownik może zostać porażony prądem. Środki zlecone przez władze publiczne: Wycofanie produktu ze sprzedaży online w Amazon, wycofanie ze sprzedaży online przez sprzedawców z rynku.


Ostrzeżenie w systemie RAPEX  (Alert RAPEX  – A12/00162/20 w j. PL i EN) nt. ładowarki USB sprzedawanej pod nieznaną marką. Powodem umieszczenia w systemie był fakt, że produkty nie spełniają wymagań dyrektywy niskonapięciowej i odpowiedniej normy europejskiej EN 62368-1, tzn. kondensator przeciwzakłóceniowy między głównym źródłem zasilania a USB posiada obwody wtórne nie wystarczająco silne. W związku z tym dostępny port USB staje się aktywny, co zwiększa ryzyko porażenia prądem. Środki zlecone przez władze publiczne: Wycofanie produktu z rynku.


Ostrzeżenie w systemie RAPEX  (Alert RAPEX  – A12/00174/20 w j. PL i EN) nt. ładowarki USB sprzedawanej pod marką belkin. Powodem umieszczenia w systemie był fakt, że produkty nie spełniają wymagań dyrektywy niskonapięciowej i odpowiedniej normy europejskiej EN 62368-1, tzn. izolacja elektryczna produktu, prześwit, odległości między obwodem pierwotnym i wtórnym oraz kondensator bezpieczeństwa jest nieodpowiedni. W związku z tym części pod napięciem mogą stać się dostępne, co zwiększa ryzyko porażenia prądem. Środki zlecone przez władze publiczne: Ostrzeżenie konsumentów przed ryzykiem.


Więcej informacji o decyzjach urzędowych dotyczących niebezpiecznych produktów z branży elektrotechnicznej znajdą Państwo na naszej stronie prowadzonej przez Sekcję Producentów Aparatury Elektrycznej (SPAE) w zakładce: Decyzje urzędowe dot. niebezpiecznych produktów