Przedstawiamy najnowsze ostrzeżenie dot. aparatury niskiego napięcia, które pojawiło się w systemie RAPEX:

Alert RAPEX: Numer sprawy: A12/1913/19 (raport)

Category Electrical appliances and equipment

Type of alert Products with serious risks

Product user Consumer

Product USB Charger

Brand yanglian1438857