Przedstawiamy najnowsze ostrzeżenie dot. aparatury niskiego napięcia, które pojawiło się w systemie RAPEX:

Alert RAPEX: Numer sprawy: A11/0076/19 (raport)

Category Electrical appliances and equipment

Product user Consumer

Product USB charger

Brand SWISSTEN